Müalicə
Sanatoriyanı tərk edərkən, ziyarətçilər adətən növbəti kəlmələri söyləyərlər: “Düzünü desəm, heç bilmirəm sağalmağıma ən çox təsir edən nə oldu: müalicə, dəniz, günəş, yaxud addımbaşı rastlaşdığım mehribanlıq və səmimilik. Buranı çox gözəl ovqatda tərk edirəm”.

Həqiqətən, nəyin daha çox təsir etdiyini müəyyən etmək namümkündür: güman ki, bu, bir tək Abşeron yarımadasının günəşli sahilində tapılan müalicəvi amillərin toplusudur.

Tibbi göstərişlər
- Mərkəzi sinir sistemində iltihabi proseslərdən sonra əmələ gələn qalıq əlamətlər (meningit, serebral araxnoidit, ensefalit, mielit, ensefalomielit)
- Mərkəzi sinir sisteminin damar xəstəliklərinin qalıq əlamətləri (insult, serebral arteroskleroz, hipertenziv ensefalopatiya)
- Baş beyin və onurğa beyin zədələrindən sonra əmələ gələn qalıq əlamətlər
- Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri (nevrit, polinevrit və nevropatiyalar)
- Sinir sisteminin funksional xəstəlikləri
- Vegetativ sinir sisteminin xəstəlikləri

Tibbi əks-göstərişlər
- Kəskin formada olan bütün xəstəliklər
- Epilepsiya
- Psixiki pozuntular
- Onkoloji xəstəliklər
- Hipertoniya xəstəliyi, III mərhələ
- Çanaq boşluğu orqanlarının zədələnməsindən sonra əmələ gələn funksional pozuntular (sidik və nəcisin saxlanılmaması)

Sanatoriya növbəti imkanlara malikdir:
- Müalicə-diaqnostik kabinetlər və laboratoriyalar
- Təbii yod-brom vannaları daxil olmaqla, balneoloji müalicəxana
- Elektroişıq müalicəsi
- Mastika yaxmaları
- Palçıqla müalicə
- Masaj
- Müalicəvi bədən tərbiyəsi
- Psixoterapiya
- Aromaterapiya
- Sualtı duş-masaj
- Sualtı dartılma (hidrotraksiya) üçün müalicəvi hovuz
- İqlim terapiyası

Müalicə nəticələri növbəti diaqnostik aparaturadan istifadə edən təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən müşahidə olunur:
- Elektrokardioqrafiya
- USM
- Mioqrafiya
- Ensefaloqrafiya
- Kliniki və biokimya laboratoriyaları

Zərurət yarandıqda, siz növbəti mütəxəssislərin xidmətlərindən yararlana bilərsiniz:
- Qastroenteroloq
- Uroloq
- Ginekoloq